Lladrad yn y Co-op ym Magwyr - ydych chi’n gwybod pwy oedd yn gyfrifol?

Rydym yn apelio am wybodaeth yn dilyn lladrad yn siop y Co-Operative ym Magwyr a ddigwyddodd tua 1.50am dydd Sul 2il Rhagfyr.

Aeth y troseddwyr i mewn i’r siop ar ôl defnyddio grym i agor drws tân yn y lôn fach ger bwyty Mango House.

Ar ôl mynd i mewn, aethant â nifer fawr o sigaréts o’r tu ôl i gownter y siop a’u rhoi mewn sachau melyn fel y rhai a ddefnyddir gan adeiladwyr.  

Os oes gennych unrhyw wybodaeth a allai helpu swyddogion i ganfod y rhai cyfrifol cysylltwch â 101 gan ddyfynnu cofnodrif 50 2/12/17.