Gwrthdrawiad Traffig Ffordd Cylchfan Pont Ebwy, Casnewydd

Tua 4:25pm dydd Gwener 26 Ionawr cawsom ein hysbysu am wrthdrawiad traffig ffordd ar Gylchfan Pont Ebwy, Casnewydd.

Aeth swyddogion i'r lleoliad lle'r oedd car wedi taro cerddwr gan achosi anafiadau difrifol.

Aethpwyd a'r cerddwr i Ysbyty Brenhinol Gwent i gael triniaeth ac mae'n dal mewn cyflwr difrifol.

Mae swyddogion yn apelio ar unrhyw un a all fod wedi gweld y digwyddiad i ffonio 101 gan ddyfynnu rhif cofnod 379 o 26/01/18.