Ymosodiad ar Stryd Doc Uchaf. A welsoch chi unrhyw beth?

Rydym yn apelio am wybodaeth ar ôl ymosodiad ar ddyn 21 oed ar Stryd Doc Uchaf yng Nghasnewydd rhwng 6am a 6.10am ar ddydd Sul 28ain Ionawr.

Cafodd y dioddefwr, a gafodd ei ganfod yn anymwybodol, anafiadau difrifol a oedd angen triniaeth yn yr ysbyty gan gynnwys gwaedlif ar yr ymennydd, toriad dwfn i gefn y pen a oedd angen pwythau, a llygad ddu.

Yn ôl y disgrifiad mae’r dyn dan amheuaeth yn wyn, oddeutu 6’ ac roedd yn gwisgo siwmper ddu a jîns glas. Credir bod dau ddyn arall gydag ef.

Os oeddech yn yr ardal ar y pryd ac os welsoch chi unrhyw beth a allai helpu swyddogion, ffoniwch ni ar 101 gan ddyfynnu rhif cofnod 120 28/1/18 neu gallwch ffonio Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111.