Apêl yn dilyn ymgais i ladrata yn Ystad Ddiwydiannol Glynebwy

Rydym yn apelio am wybodaeth yn dilyn ymgais i ladrata mewn uned ar Ystad Ddiwydiannol Rassau yng Nglynebwy ddydd Mercher 31 Ionawr 2018 am tua 9:20pm.

Mae'r troseddwyr wedi defnyddio cerbyd i wthio'r drws â chaead rholer ar agor er mwyn mynd i mewn i'r uned. Ni chafodd unrhyw eiddo ei ddwyn yn ystod y fwrgleriaeth ond mae'n ymddangos eu bod yn targedu ceblau/gwifrau copr.

Hoffai'r heddlu ddod o hyd i fan hir wen. Mae gan y fan (yn y llun) do du, sydd â ffenestr do wedi'i selio (tuag at y cefn) lle y gosodwyd uned aerdymheru neu uned reweiddiedig o bosibl.

Hoffem hefyd siarad â'r bobl yn y llun CCTV gan ein bod yn credu y gallent ein helpu gyda'n hymholiadau.

Os gallwch helpu gydag unrhyw wybodaeth am y digwyddiad hwn neu'r rhai sy'n gyfrifol, ffoniwch 101 gan ddyfynnu cofnodrif 532 31/01/2018 neu gallwch ffonio Taclo'r Tacle ar 0800 555 111.