Apêl pellach am dystion yn dilyn gwrthdrawiad traffig ffordd difrifol ar yr A48 Pwllmeurig, Cas-gwent

A oeddech chi'n gyrru ar yr A48 Pwllmeurig o Gasnewydd i Gas-gwent tua 2am ar ddydd Sadwrn 17 Chwefror?

Mae Heddlu Gwent yn parhau i apelio am dystion a rhagor o wybodaeth gan y cyhoedd, yn dilyn gwrthdrawiad ar yr A48 ym Mhwllmeurig, ger Cas-gwent a ddigwyddodd tua 1.55am yn oriau mân bore Sadwrn 17 Chwefror.

Yn ystod y digwyddiad, gyrrodd Honda Civic du i mewn i wal.

Yn dilyn y gwrthdrawiad, credwn fod ail gerbyd, fan Transit, nad oedd yn rhan o'r digwyddiad cyntaf, wedi gwrthdaro â theithiwr o'r digwyddiad cyntaf y tu allan i'r Honda Civic du a oedd wedi cael ei ddifrodi. 

Cafodd dyn 32 oed o Gasnewydd ei anafu'n ddifrifol ac ar hyn o bryd mae mewn cyflwr difrifol gydag anafiadau a fydd yn newid ei fywyd yn Ysbyty Treforys, Abertawe.

Gadawodd y cerbyd anhysbys leoliad y gwrthdrawiad heb stopio.

Ychwanegodd DCI Steve Maloney heddiw: "Rydym yn apelio am dystion a oedd yn teithio ar yr A48 Pwllmeurig o Gasnewydd i Gas-gwent tua 2am ar ddydd Sadwrn 17 Chwefror. Credwn fod Nissan Note (tebyg i'r un yn y ddelwedd) wedi teithio heibio i'r ddamwain ar ôl i gymorth gyrraedd y lleoliad ond rydym yn awyddus i siarad â'r gyrrwr a gweld unrhyw luniau camera dashfwdd a all fod ganddo. Os gwnaethoch chi deithio heibio i'r ddamwain ar unrhyw amser cysylltwch â Heddlu Gwent."

Cafodd benyw o ardal Casnewydd ei harestio mewn perthynas â'r gwrthdrawiad cyntaf a chafodd  fechnïaeth i ymddangos o flaen y llys. Mae'r cerbyd a'r gyrrwr yn y gwrthdrawiad dilynol yn anhysbys o hyd

Mae ymholiadau i'r ddau ddigwyddiad yn parhau.

Os oes unrhyw un wedi gweld difrod sy'n gyson â'r wybodaeth hon neu os oes gan unrhyw un wybodaeth am y digwyddiad, cysylltwch â Heddlu Gwent ar 101 gan ddyfynnu rhif cofnod 44 17/02/18