Cerbydau oddi ar y ffordd ym Medwas

Rydym yn apelio am wybodaeth i ddod o hyd i berchnogion y cerbydau oddi ar y ffordd hyn yn dilyn adroddiadau am yrru afreolaidd, anystyriol a pheryglus dros y penwythnos diwethaf o gwmpas Heol yr Eglwys ym Medwas.

Mae swyddogion yn pryderu am adroddiadau am sut roedd y cerbyd yn cael ei yrru yn arbennig yn y tywydd garw diweddar a'r bygythiad y gallai ei beri i gerddwyr a defnyddwyr eraill y ffordd.

Gofynnir i unrhyw un â gwybodaeth ffonio 101 gan ddyfynnu rhif cofnod 247 05/03/18 neu gellir cysylltu â Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111.