Lladrad, Casnewydd

Mae Heddlu Gwent yn apelio am wybodaeth ar ôl i arian gael ei ddwyn oddi ar fachgen 15 oed tua 4.40pm ar 21 Ionawr 2018 ar gyffordd Heol Caerau a Heol Parc Cleidda.

Cafodd y bachgen 15 oed ei daro yn ei wyneb gan ddyn anhysbys a gymerodd ddeg punt oddi arno.

Yn ôl y disgrifiad mae'r dyn dan amheuaeth yn wyn, tua 18 oed, 5'10 i 6' o daldra, yn fawr ac yn gwisgo siaced 'puffer' du gyda chwfl dros ei ben a jogyrs llwyd. Nid oedd ganddo farf na mwstas, roedd ganddo lygaid brown ac aeliau brown.

Er na chafodd y dioddefwr ei frifo'n ddifrifol, roedd wedi dychryn.

Mae swyddogion yn arbennig o awyddus i ddarganfod pwy yw'r dyn yn y ddelwedd hon o'r teledu cylch cyfyng, yr ydym yn credu bydd yn gallu ein helpu ni gyda'n hymholiadau.

Os oes gan unrhyw un unrhyw wybodaeth am y digwyddiad hwn, ffoniwch 101 gan ddyfynnu rhif cofnod: 344 21/01/18.