Apêl arall yn dilyn gwrthdrawiad traffig ffordd A48 Pwllmeurig, Cas-gwent

Rydym yn apelio am wybodaeth i adnabod gyrrwr fan transit lliw tywyll, y mae swyddogion yn credu allai eu cynorthwyo gyda'u hymholiadau yn dilyn gwrthdrawiad traffig ffordd difrifol ar yr A48, Pwllmeurig, Cas-gwent.

Digwyddodd y gwrthdrawiad tua 1.55am dydd Sadwrn 17 Chwefror 2018. Yn ystod y digwyddiad gyrrodd Honda Civic du i mewn i wal. Yn dilyn y gwrthdrawiad, credir bod ail gerbyd, nad oedd ynghlwm â'r digwyddiad cyntaf, wedi taro i mewn i deithiwr o'r digwyddiad cyntaf y tu allan i'r Honda Civic du a oedd wedi cael ei ddifrodi.

Cafodd y cerddwr, dyn 32 oed o Gasnewydd ei anafu'n ddifrifol ac ar hyn o bryd mae mewn cyflwr difrifol ond sefydlog yn Ysbyty Treforys, Abertawe.

Mae'r fan transit lliw tywyll rydym yn ceisio dod o hyd iddi wedi cael ei dal ar deledu cylch cyfyng yn gyrru ar hyd yr A48 tuag at Gasnewydd ychydig ar ôl 2.00am dydd Sadwrn 17 Chwefror 2018.

Mae'r delweddau'n dangos y gyrrwr yn dynesu at y gyffordd tuag at y B4245 cyn troi tuag at Cil-y-coed.

Mae swyddogion yn gweithio ar wella'r delweddau teledu cylch cyfyng er mwyn eu cynorthwyo gyda'u hymholiadau.

Gadawodd y cerbyd anhysbys leoliad y gwrthdrawiad heb stopio; fodd bynnag canfuwyd yr eitemau hyn ar y safle a chredir eu bod yn perthyn i'r cerbyd sydd wedi gwrthdaro gyda'r cerddwr - mae'r darnau'n rhan o'r golau niwl a fyddai'n gysylltiedig i'r bympar ar ochr ymyl y pafin.

Nid oedd unrhyw wydr ar y safle ac mae swyddogion yn credu na fyddai'r prif olau wedi torri.

Mae menyw 30 oed o Gasnewydd wedi cael ei chyhuddo o fethu â darparu sampl o anadl ar gyfer dadansoddiad mewn perthynas â'r gwrthdrawiad cyntaf a bydd yn ymddangos o flaen y llys ar 15 Mawrth 2018.

Mae'r cerbyd a'r gyrrwr a oedd yn y gwrthdrawiad dilynol yn dal yn anhysbys.

Mae ymholiadau'n parhau ond gofynnir i unrhyw un â gwybodaeth ffonio 101 gan ddyfynnu rhif cofnod 44 17/02/18 neu ffonio Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111.