Ar goll: Ydych chi wedi gweld merch 16 oed o Dredegar?

Rydym yn apelio am wybodaeth i ddod o hyd i Chloe Jones, 16 oed, sydd ar goll.

Daw Chloe o ardal Tredegar a'r tro diwethaf iddi gael ei gweld oedd tua 4.50pm dydd Gwener 21 Mehefin 2019 yn ardal Beechwood yng Nghasnewydd. Gadawodd ei chartref dydd Sadwrn 15 Mehefin 2019 gan ddweud ei bod yn mynd i aros gyda ffrindiau. Mae swyddogion yn pryderu am ei lles.

Mae Chloe tua 5 troedfedd 2 fodfedd o daldra, mae'n denau ac mae ganddi wallt brown at ei hysgwyddau. 

Gofynnir i unrhyw un sy'n gwybod ble mae Chloe ffonio Heddlu Gwent ar 101 gan ddyfynnu rhif cofnod 569 o 19/6/19. Gallwch anfon neges uniongyrchol at dudalennau Facebook a Twitter Heddlu Gwent hefyd, neu gallwch ffonio Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111.