Apêl am wybodaeth ar ôl i Fan Wersylla Mercedes Sprinter gael ei dwyn yng Nghwmbrân

Yn ystod oriau mân y bore dydd Iau 27 Mehefin 2019 am tua 1.15am, rhoddwyd gwybod bod fan wersylla Mercedes Sprinter drawiadol â'r cofrestriad BT14 ZYD gwerth £50,000, wedi'i dwyn o uned yn Ystad Ddiwydiannol Springvale yng Nghwmbrân.

Mae swyddogion yn ymchwilio i'r mater ar hyn o bryd ac yn gofyn i unrhyw un sydd ag unrhyw wybodaeth am y digwyddiad hwn, neu unrhyw un sydd wedi gweld y fan wersylla, i gysylltu â Heddlu Gwent gan ddyfynnu cofnodrif: 1900231582. Fel arall, gallwch anfon Neges Uniongyrchol at dudalennau cyfryngau cymdeithasol Facebook neu Twitter Heddlu Gwent neu ffonio Taclo'r Tacle yn ddienw ar 0800 555 111.