Fan wedi cael ei dwyn o Barc Manwerthu Cwmbrân - Allwch chi helpu?

Mae swyddogion yn apelio am wybodaeth yn dilyn lladrad fan o Barc Manwerthu Cwmbrân. 

Cafodd Ford Transit Courier gwyn ei dwyn o faes parcio'r parc manwerthu y tu allan i siop Next tua 1.55pm dydd Gwener 21 Mehefin 2019, a chafodd ei gyrru i gyfeiriad Pont-y-p?l. Daethpwyd o hyd i'r cerbyd yn ddiweddarach ym maes parcio tafarn Lower New Inn.

Hoffem wybod pwy yw'r dyn hwn a gafodd ei ddal ar deledu cylch cyfyng ym Mharc Manwerthu Cwmbrân gan ei bod yn bosibl bod ganddo wybodaeth a allai helpu ein hymchwiliad.

Gofynnir i unrhyw un â gwybodaeth gysylltu â ni ar 101, neu anfon neges uniongyrchol at Heddlu Gwent ar Facebook neu Twitter, gan ddyfynnu rhif cofnod 257 o 21/6/19. Neu gallwch ffonio Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111.