Ydych chi wedi gweld Demi-Leigh Burn, 17 oed, sydd ar goll?

Rydym yn apelio am wybodaeth mewn perthynas â Demi-Leigh Burn, 17 oed o ardal Casnewydd, sydd ar goll. 

Y tro diwethaf i Demi gael ei gweld oedd prynhawn dydd Gwener 28 Mehefin 2019 yng Nghasnewydd. Nid oes neb wedi ei gweld ers hynny ac mae swyddogion yn pryderu am ei lles. 

Yn ôl y disgrifiad mae Demi'n 5 troedfedd 1 modfedd o daldra, mae'n fain ac mae ganddi wallt hir tywyll a llygaid brown. Y tro diwethaf iddi gael ei gweld roedd yn gwisgo trowsus tracwisg llwyd, top cnu llwyd fel un The North Face, sbectol haul pinc ac esgidiau rhedeg.

Os ydych chi wedi gweld Demi neu os oes gennych chi unrhyw wybodaeth am ble mae hi, cysylltwch â Heddlu Gwent trwy ffonio 101 gan ddyfynnu rhif cofnod 369 o 28/06/19. Gallwch anfon neges uniongyrchol at dudalennau cyfryngau cymdeithasol Facebook a Twitter Heddlu Gwent hefyd.