Nodyn atgoffa am ddiogelwch: Galwyr digroeso yn ardal Cas-gwent

Mae Heddlu Gwent yn atgoffa trigolion i fod yn ofalus wrth agor y drws i alwyr digroeso.

Rydym wedi derbyn sawl hysbysiad o ardal Cas-gwent am nifer o ddynion yn mynd o ddrws i ddrws i geisio cefnogaeth ar gyfer cynllun adsefydlu.  Er na chyflawnodd y dynion hyn unrhyw droseddau, roedd y bobl a atebodd y drws iddynt yn dweud eu bod yn eithaf penderfynol.

Dywedodd Rhingyll Heddlu Nigel Callard o Dîm Plismona Cymdogaeth De Sir Fynwy, "Er na wnaeth y dynion hyn gyflawni unrhyw droseddau yn yr ardal, hoffem atgoffa trigolion i gymryd yr holl ragofalon angenrheidiol gan gynnwys defnyddio cadwyn ar y drws pan fyddant yn ei agor i bobl nad ydynt yn eu hadnabod. 

"Gall cael unigolyn anhysbys yn dod at y t? godi braw ar bobl oedrannus a bregus felly mae'n well gennym i bobl ein hysbysu am ddigwyddiadau fel hyn er mwyn i ni allu ymchwilio'n drwyadl." 

Os oes gennych chi unrhyw wybodaeth, cysylltwch â Heddlu Gwent ar 101, gan ddyfynnu rhif cofnod 444 o 4/7/19. Gallwch anfon neges uniongyrchol atom ar Facebook neu Twitter hefyd. Neu, cysylltwch â Crimestoppers ar 0800 555 111.