Rhybudd i berchnogion siopau ar ôl lladradau o ddroriau arian yn Nhretomas a Basaleg

Mae swyddogion yn cynghori perchnogion siopau a busnesau yn ardal de Caerffili i fod yn wyliadwrus yn dilyn nifer o ladradau o ddroriau arian.

Rydym yn ymchwilio i nifer o ddigwyddiadau tebyg, lle mae'r troseddwr wedi ceisio prynu eitemau yn y siop ac wedi ceisio estyn at y drôr arian a chymryd arian ohono.

Digwyddodd yr holl achosion hyn rhwng 5pm a 8.20pm dydd Mercher 3 Gorffennaf mewn siopau yn ardaloedd Tretomas a Basaleg.

Mae swyddogion yn apelio am wybodaeth gan unrhyw un a allai fod wedi gweld rhywun yn ymddwyn yn amheus yn yr ardal ar y pryd. Os oes gennych chi unrhyw wybodaeth a allai helpu ein hymholiadau ffoniwch 101 gan ddyfynnu rhif cofnod 462 3/7/19 neu gallwch anfon neges uniongyrchol at dudalennau cyfryngau cymdeithasol Facebook neu Twitter Heddlu Gwent.