Gêm bêl-droed, gŵyl, carnifal stryd, ffair, gorymdaith, protest neu farathon: dyma sut y gallwch gadw eich bywoliaeth yn saff a diogel rhag pobl sy’n ceisio manteisio ar ddigwyddiadau cyhoeddus mawr.

Secure-business-events-Crime-Prevention-L

Eich pobl chi

Yn ystod y dyddiau cyn y digwyddiad, gwnewch yn siŵr bod yr holl weithwyr wedi’u briffio’n llawn.

Dylai eich sefydliad gael presenoldeb gweledol cryf gan reolwyr a ddylai ddweud pwy ydynt wrth yr heddlu rhag ofn y bydd unrhyw dresmaswyr neu ddifrod.

Dylai swyddogion diogelwch, lle bo hynny’n bosibl, fod yn weladwy iawn.

Dylai’r holl staff fod yn wyliadwrus ac adrodd am unrhyw weithgaredd amheus wrth y swyddogion diogelwch a/neu yr heddlu.

Gwnewch yn siŵr bod yr holl aelodau staff yn gwbl ymwybodol o unrhyw weithdrefnau argyfwng neu wagio.

Eich sefydliad

Cadwch nifer y mannau mynediad i’ch sefydliad i’r isaf posibl.

Gwnewch yn siŵr bod yr ardaloedd tu allan yn glir o sbwriel, biniau, ysgolion neu offer.

Gwiriwch fod eich offer argyfwng, bagiau hwylus, cyflenwadau cymorth cyntaf a setiau radio symudol yn eu lle, yn hawdd cael gafael arnynt ac yn gweithio’n iawn. Cynghorir chi i’w profi ymlaen llaw.

Gwiriwch a phrofwch ddiogelwch yr adeilad a’r systemau argyfwng.

Gwnewch yn siŵr bod yr offer teledu cylch cyfyng ar waith ac y gall roi’r recordiadau gyda’r eglurder gorau posibl.

Os oes sgaffaldau wedi’u gosod ar eich adeilad neu gerllaw, rhowch wybod i’r staff diogelwch.