Beth yw cost tystysgrif arf tanio? Isod rydym wedi rhestru'r holl ffioedd gwahanol, p'un a ydych yn gwneud cais am dystysgrif arf tanio, tystysgrif dryll neu dystysgrif ffrwydron newydd, neu gais am adnewyddu neu amrywio un sy'n bodoli eisoes. Yma fe welwch chi wybodaeth hefyd i werthwyr arfau tanio ac ymwelwyr â'r Deyrnas Unedig.

Tystysgrifau arfau tanio a thystysgrifau gynnau haels

Mae tystysgrif arf tanio neu dystysgrif dryll yn ddilys am bum mlynedd.

Y math o dystysgrif

Gweithred

Ffi

Tystysgrif arf tanio

Caniatáu

£88
 

Adnewyddu

£62
 

Amrywio (ychwanegu arfau tanio) 

£20
 

Tystysgrif newydd

£4

Tystysgrif dryll

Caniatáu

£79.50
 

Adnewyddu

£49
 

Tystysgrif newydd

£4

Tystysgrifau cydamserol

Tystysgrif gydamserol yw pan fyddwn yn rhoi tystysgrif arf tanio a thystysgrif dryll yr un pryd. Mae prosesu'r rhain gyda'i gilydd yn lleihau ein costau gweinyddu, felly gallwn gynnig tystysgrifau cydamserol am ffi is.

Math o dystysgrif Gweithred + Math o dystysgrif Gweithred Ffi
Tystysgrif arf tanio Caniatáu Tystysgrif dryll Caniatáu £90
Tystysgrif arf tanio Caniatáu Tystysgrif dryll Adnewyddu £90
Tystysgrif arf tanio Adnewyddu Tystysgrif dryll Caniatáu £90
Tystysgrif arf tanio Adnewyddu Tystysgrif dryll Adnewyddu £65

Tystysgrifau ffrwydron

Mae'r tabl isod yn gymwys i unrhyw bwysau o ffrwydron hyd at 15kg.

Math o dystysgrif Gweithred Ffi Dilys am

Caffael yn unig

Caniatáu

Am ddim

5 mlynedd

Caffael a chadw

Caniatáu

Am ddim

5 mlynedd

I gaffael, neu i gaffael a chadw, rhwng 15kg a 2000kg o ffrwydron, gall fod rhaid talu ffi. Cewch ragor o wybodaeth gan yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch (HSE).

Os ydych yn bwriadu caffael a chadw mwy na 2000kg, gwnewch gais am dystysgrif gan yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch.

Trwyddedau i ymwelwyr

Y math o dystysgrif

Pobl Ffi

Trwydded i ymwelydd

1–5

£20 y person

Trwydded ymweliad grŵp

6–20

£100 i gyd

Cymeradwyaeth i glwb

Y math o dystysgrif

Y math o glwb

Ffi

Tystysgrif arf tanio

Wedi’i gymeradwyo gan y Swyddfa Gartref

Am ddim

Gwerthwyr arfau tanio

Y math o dystysgrif

Ffi

Dilys am

Cofrestriad cychwynnol gwerthwr arfau tanio

£200

3 blynedd

Ailgofrestru gwerthwr arfau tanio

£200

3 blynedd

Ffair Hela etc. os yw’ch prif le busnes yn ardal Heddlu arall

£13   

Os ydych yn Werthwr Arfau Tanio Cofrestredig (RFD) sy'n gwneud cais am fangre ychwanegol neu drwydded dros dro cysylltwch â ni yma.